Voorproef dubbelbiografie Willem en Pieter de Zwart in de Haagse Kunstkring


 'Men zal goed doen hem te meten naar zijn allerbeste jaren: er komt dan een kracht en een fonkeling van kleur voor den dag, die menigeen verbazen...'  Over Willem de Zwart, januari 1932 in Elseviers's geïllustreerde maandschrift

In de tuin van de Haagse Kunstkring vond op zondag 14 augustus een geanimeerde ledenpresentatie plaats waarbij nieuw, aankomend werk werd gepresenteerd. Er werd niet alleen een boekje bij gemaakt met 'werk in uitvoering', ook was en is er een expositie aan verbonden van de leden afdeling beeldende kunst. 


Anita Poolman, voorzitter van de Kunstkring, opende de middag


Er werden gedichten voorgedragen, er waren korte introducties op kortgeleden verschenen en/of te verschijnen publicaties, en binnen die context vertelde ik over groei en ontstaan van de dubbelbiografie over de schilderbroers De Zwart. Een introductie:


Omdat Willem de Zwart, (1862-1931) al op jeugdige leeftijd uitblonk in tekenen, mocht hij als vijftienjarige in de leer bij Jacob Maris, een van de representanten van de Haagse School. Later, op de kunstacademie in Den Haag, maakte De Zwart vrienden voor het leven, onder wie George Breitner, Jacob Israels en Philip Zilcken. Behorend tot de nabloei van de Haagse School, waarbij hij door de tijdgeest in de periode van het fin de siècle invloed onderging van het Amsterdams impressionisme, wordt zijn naam nog steeds met regelmaat genoemd.

Minder bekend is dat zijn achttien jaar jongere broer Pieter de Zwart, (1880-1967) hem volgde in het kunstenaarschap. Met een studiebeurs van de mecenas en kunstverzamelaar Abraham Bredius kreeg hij een aantal jaren les van Cornelis Koppenol, en ging hij net als zijn broer naar de Haagse Kunstacademie. In 1908 ontving hij op de academie de 'Vrouwe Vigelius' aanmoedigingsprijs.' 

De dubbelbiografie biedt inzicht in de niet eerder belichte dynamiek tussen de kunstschilders Willem en Pieter de Zwart binnen de context van hun tijd. 

Presentatie: 18 november, vrijdag, 19:30 uur in de Haagse Kunstkring. Zie agenda:

>>>Naar de agenda HKK

Na afloop van de presentaties was er een rondleiding in de galerie, met toelichting van kunstenaars op hun werk. Foto: Trudy Wals vertelt


Schets van de vader van Willem en Pieter de Zwart: hun talent hadden ze van geen vreemde...


Medio november te verschijnen bij uitgeverij De Nieuwe Haagsche
foto omslag: Willem de Zwart, wachtend rijtuig in een park, ca. 1890, coll. Rijksmuseum

Voor meer achtergronden dubbelbiografie naar: 

>>> info dubbelbiografie