Posts

Posts uit juni, 2020 weergeven

Over zomerlezen en herlezen in boekenpost en boekblad: prikkelende vragen

Afbeelding
Zomerlezen: Mathilde Renes leest Wolfskers - www.mathilderenes.com Een gecombineerd zomernummer van Boekenpost en Boekblad  komt met een artikel over herlezen, waartoe een vragenrondje is gehouden onder de zogenoemde 'beroepslezers' - literatuurcritici, schrijvers en/of opgeleiden in de literatuur, kortom mensen van wie je verwacht dat ze én veellezer zijn én lezen met een bepaald doel en een bepaalde blik. Toch is de vraag of, en wanneer en wat dan wordt herlezen voor iederéén die leest leuk. Ik vond het bijvoorbeeld gewoon leuk om bij mijzelf na te gaan hoe het zat bij mij, met het herlezen van dierbare boeken - welke dan? - toen ik werd benaderd door Wim Huijser , die de redactie van dit artikel op zich had genomen.  Het stuk dat hieronder volgt nodigt mijns inziens dan ook iedereen uit om na te denken over 'herlees-gedrag'. Want dat iedere gemiddelde lezer weleens voor de tweede keer een boek ter hand neemt is evident. Later bedacht ik mij dat een goede vraag

Willem en Pieter de Zwart - gebaande paden en nieuwe wegen: eigenzinnige gebroeders in de kunst

Afbeelding
Willem de Zwart, portret omstreeks 1900 door W.J. Weissenbruch - Haags gemeentearchief Mij trof dit portret door Willem Weissenbruch, (1864-1931) van Willem de Zwart, (1862-1931), opgenomen in de beeldbank van het gemeentearchief Den Haag. Mijn over-oudoom Willem de Zwart "was geen gemakkelijk mens, niet voor zichzelf en niet voor anderen", opent een beschrijving van Studio2000  en dat wil ik graag geloven. Een zekere tegendraadsheid - die ook tot interne conflicten kon leiden - daarbij wars van conventionaliteit dit naast ook weer een Haagse hang naar conventies, heb ook ik zeker meegekregen. Paardentram - Willem de Zwart Zelfportret - foto: MdB In 1984 was er in het vroegere gemeentemuseum - nu Kunstmuseum - een overzichtsexpositie van het werk van Willem de Zwart, ter gelegenheid waarvan een biografische studie verscheen van de kunsthistoricus Richard Bionda. Willem de Zwart maakte vele omzwervingen. Vanuit Den Haag, waar hij werd geboren en op de kunstacad