Bart Haers over Thomas en Heinrich Mann: broeders in de kunst, tegenstanders in de geestVoor Bühne 12, het voorjaarsnummer, schreef Bart Haers - historicus/publicist te Brugge - een lezenswaardig essay over de broedertwist tussen Thomas en Heinrich Mann binnen de historische context van Duitsland. Directe aanleiding hiervoor was de Mann-titel die vorig jaar verscheen: Thomas en Heinrich Mann, diplomaat schrijver contra schrijverschap als politiek wapen. Haers is een Mann-kenner met enkele favorieten, zoals de roman 'De Uitverkorene'. Vanaf het begin van verschijnen van mijn publicaties over de Mann-familie heeft hij mij belangstellend gevolgd. Vandaar op deze plaats ook het essay.
De villa van de Manns in München - historische foto

Philipp Blom, De duizelingwekkende jaren. Europa 1900-1914. De Bezige Bij, 2010;

Wipke Bruhns, Het land van mijn vader, Geschiedenis van een Duitse familie. De Arbeiderspers, 2004;

Christopher Clark, Het IJzeren Koninkrijk, Opkomst en ondergang van het koninkrijk Pruisen 1600-1947. De Bezige Bij, 2015.