December overzicht: - hoogtepunten en vooruitblik

In de tuin van de Haagse Kunstkring v.l.n.r. Paula Knotter, een jeugdvriendin, Nicolette Smabers, bevriend auteur, Jan de
Bie, beeldend kunstenaar en vriend uit Den Bosch, Eva den Buurman, Ingeborg Müller, bevriend kunstenaar en vriendin

Thomas Mann contra Heinrich

In maart verscheen de nieuwe Mann-monografie Thomas en Heinrich Mann, diplomaat schrijver contra schrijverschap als politiek wapen. Insteek voor de bijzondere studie over de ruzie tussen de gebroeders Mann tussen 1914 en 1921 was de gedachte dat Betrachtungen eines Unpolitischen van Thomas Mann uit 1918 universele geldingskracht heeft. Nog steeds laait m.a.w. de discussie op over al of niet gewenst sociaal-politiek engagement van schrijvers.

Een officiële presentatie vond in juni plaats in de Haagse Kunstkring, waar het publiek altijd zeer aandachtig en geïnteresseerd is. Opkomst gegarandeerd.


Klaus Mann Initiative Berlin in Amsterdam

In april kwam een delegatie van Klaus Mann Initiative Berlin naar Amsterdam voor een herdenking rond het zeventigste sterfjaar van Klaus Mann (18 november 1906 - 21 mei 1949 Cannes). Er waren ontvangsten door onder meer Peter de Rijk, die plaats inruimde voor Frank Träger en Konstantin Rau op Paperback radio van AmsterdamFM. Op 16 april was er voor een volle zaal een performance in het Goethe Instituut. 


v.l.n.r.: Frank Träger, voorzitter van Klaus Mann Initiative, Peter de Rijk en Konstantin Rau, vice voorzitter


Het werd alles bij elkaar een geweldig evenement, waar met name Frank Träger zich sterk voor had gemaakt. Het jaar daarvoor was hij speciaal afgereisd vanuit Berlijn naar Amsterdam om bij het Goethe Instituut te lobbyen. 

Oktober: expositie in het Noord Veluws museum

In september werd ik benaderd door Harry Tijssen die via het Documentatiecentrum van het Noord Veluws museum Nunspeet contact met mij probeerde te leggen vanwege de voorbereiding van een bijzondere expositie. Het moest een reconstructie worden van een expositie in 1913 van het kunstenaarsgenootschap Pictura Veluvensis in Nunspeet, waar mijn oudoom Pieter de Zwart óók aan deelnam. Er ontstond een boeiende uitwisseling en twee werken kon ik later in bruikleen geven. De opening was op 5 oktober, waarna ik meteen ging kijken.


foto: Eva den Buurman - in de grote expositiezaal


2020: tien jaar Mann research

2020 is een jaar waarin teruggeblikt kan worden op tien jaar Mann research...In september 2010 verscheen de publieksbiografie Thomas Mann, schrijverschap tegen de vergankelijkheid en wat is daar sindsdien niet allemaal op gevolgd..."Hoe komt het dat je je zo in de Manns hebt verdiept?" is een vraag die mij met enige regelmaat wordt gesteld. "Wel", antwoord ik meestal, "daar heeft de familie Mann zelf voor gezorgd." Het materiaal is overweldigend, boeiend en er waren nog niet zo heel veel publieks toegankelijke studies: voorwaar een heerlijk te exploreren terrein! En wat zijn er in die jaren een hoop mooie presentaties en publieksevenementen geweest! De Mann boeken kunnen rekenen op een trouw lezerspubliek, veelal goed op de hoogte.


Vooruitblik op wat komen gaat: twee lezingen, februari/maart

18/19 februari: lezing in het Noord Veluws Museum Nunspeet - '1913, het laatste onbevangen jaar'

Door de reprise van een expositie uit 1913 in het Noord Veluws museum ontstond met de gastconservator Harry Tijssen een plan voor een duo lezing. Zal ik in de lezing uitgaan van het perspectief van de Manns in dat laatste vooroorlogse jaar en het conflict tussen de collega-broers over de rol en taakopvatting van een schrijver, Harry Tijssen gaat in op kunststromingen in die periode. Het belooft een mooi evenement te worden. Ondersteunende medewerking komt van de plaatselijke Libris boekhandel Osinga, van de bibliotheek en van het museum zelf.
Boekenweek 2020: van 7 t/m 15 maart is het weer boekenweek. Het thema dit jaar is: Rebellen en dwarsdenkers, ofwel aldus de organisatie "de 85e boekenweek staat in het teken van hen die ons voorstellingsvermogen vergroten...het lef van schrijvers om taboes te doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van levensbelang voor onze samenleving." 

Hier kon ik wel mee uit te voeten in het licht van de Mann monografie die voor het najaar 2020 in voorbereiding is: "rebelse vrouwen rond Thomas Mann" - van Hedwig Dohm tot Erika Mann...
De Leidse bibliotheek, BplusC in de Nieuwstraat gaf groen licht:

Woensdagavond 11 maart, 20.00, boekenweeklezing over de krachtige, schrijvende vrouwen rond Thomas Mann6 mei: evenement in Berlijn van Klaus Mann Initiative rond de germanist/auteur Dieter Strauss: 'Wir sind Faust, Teufelspakt und Erlösung bei Goethe, Thomas Mann und Klaus Mann'...

Het is altijd goed binnen de Mann studies jezelf te toetsen aan de hand van onderzoekers die én native speakers zijn, én goed ingevoerd. Vandaar dat de reis begin mei naar Berlijn zal gaan.

Lezing bij Van Stockum Leiden, maart 2017


Meer info, ook over de lezingen: http://www.writersheart.nl  - en op facebook:

http://www.facebook.com/margreet.denbuurman

Tot ziens in 2020!