Posts

Posts uit juni, 2019 weergeven

Over een voorjaar dat aarzelend op gang komt en vele highlights: terugblik

Afbeelding
Traditioneel houdt de auteursbond - vroeger Vereniging voor Letterkundigen - aan het begin van de zomer de jaarvergadering, dit evenals LIRA, de stichting die de leenrechten beheert. Het is een mooi moment om terug te kijken. De bijeenkomst in De Balie levert de nodige begroetingen op, de sfeer is geanimeerd, wat niet wil zeggen dat er tijdens de vergadering geen harde noten worden gekraakt. Waar geld te verdelen valt heeft ieder een goed humeur, zowel uit als thuis... De auteursbond verenigt vele beroepsgroepen: die van de ondertitelaars, van de misdaadauteurs, van de educatieve auteurs en de algemeen boekvertalers...Er spelen dus veelsoortige belangen...Deze onderbrengen met één paraplu levert soms taaie momenten op...die tijdens het informele gedeelte van de dag worden goedgemaakt. Hoewel er mooie plaatjes gemaakt konden worden van ontluikend groen, was het voorjaar relatief guur...Dat maakte dan weer dat het accent verschoof naar activiteiten rond de