Hedendaagse Chinese kunstenaars- alles tussen de regels...

Zhao Bandi "Scenery with monitors"Liep er in het Noord Brabants museum een expositie over moderne Chinese kunst uit de zogenoemde Sigg collection. Uli Sigg (1946) is een Zwitserse diplomaat, zakenman en kunstverzamelaar. Vanaf 1979 werkt hij in China, maar ook was hij Zwitsers ambasadeur in Noord-Korea en Mongolië. En dan gaat hij Chinese hedendaagse kunst verzamelen en meer...het levert een mooi panorama op van sommige gedurfde kunst in landen waar nog steeds strenge censuur wordt toegepast op literatuur en beeldende kunst. Veel moet dan ook "tussen de regels" worden gezien...maar er zat ook minder gelaagd werk tussen..
Zhao Bandi "China Lake C."

Feng Mengbo "Two great white sharks"


Enorme papierrol met Chinese karakters - wat gezegd kan worden en niet...taal en tekst

Een wand met Chinese karakters...taal als decoratie...

Hongkong als een strip