Een mooi schrijversfeestTijdens het jaarlijkse internationale festival Winternachten in Den Haag, worden alweer bijna tien jaar op rij in deze vorm ter afsluiting de Jan Campertprijzen uitgereikt. (De prijzen zelf bestaan dit jaar 70 jaar) Mooie prijzen, waaronder een oeuvreprijs.  Het is ook weer traditiegetrouw een mooi schrijversfeest waarin schrijvers en boeken als het ware worden gevierd, maar dit niet zonder stil te staan bij de stand van zaken in de Nederlandse letteren.

Foto: Schrijver en literair criticus Arie Storm opende de middag


 Aad Meinderts 

Dit jaar was het Arie Storm die zijn licht liet schijnen op het huidige literaire landschap. Zijn boodschap was niet optimistisch gekleurd. Volgens hem verkeert de literatuur "in een crisis", mede doordat lezen en schrijven aan consumentisme ten onder dreigt te gaan...waarbij we moeten denken aan de invloed van social media en ander digitaal gebruiksgemak. Er zit, om kort te gaan, volgens Storm teveel kaf tussen het koren.

Niet uit het veld geslagen werd daarna de middag van, en voor de laureaten met mooie woorden ingeleid door directeur van het literatuurmuseum en voorzitter van de Jan Campert Stichting Aad Meinderts. Marije Langelaar ontving de Jan Campertprijs voor haar dichtbundel 'Vonkt', Jeroen Olyslaegers nam de F. Bordewijkprijs in ontvangst voor zijn roman 'WIL',  aan Annet Schaap werd voor haar jeugdboek met illustraties 'Lampje' de Nienke van Hichtumprijs overhandigd. De dichter Hans Tentije ontving uit handen van de Haagse wethouder Joris Weismüller de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre.

Hans Tentije spreekt een dankwoord


Groepsfoto: v.l.nl: wethouder cultuur Joris Wijsmuller, Jeroen Olyslaegers, Hans Tentije, Annet Schaap en Marije Langelaar