Een zondag in zuid - het maakbare paradijs en ode aan de wereld van de verbeeldingEen geanimeerde middag in de OBA Roelof Hartplein Amsterdam. Zondag in zuid werd deze middag 21 mei gewijd aan de beroemde familie Mann en in het bijzonder aan Klaus Mann, (1906-1949), omdat deze datum zijn sterfdatum is. 


                         

Bert van Galen - bekend van AmsterdamFM - is gespreksleider van een maandelijkse reeks 'Zondag in zuid.' Het ging over de woonadressen van Klaus Mann in zijn Amsterdamse periode - tussen oktober '33 en de herfst '38 - over de vrienden die hij maakte en over de boeken die hij schreef, waaronder de beroemd geworden roman Mephisto - en over zijn dood in Cannes.

                                          
      Minka van Stoutenburg                            

Er was een geanimeerd nagesprek met onder meer Mathilde Renes, op de foto naast Bert van Galen                                    

Mathilde Renes maakte een impressie 

over Mathilde Renes op haar site - www.mathilderenes.com


 Een maakbaar Paradijs - wenselijk of onmogelijk?

Over de veerkracht van Utopia ging het een dag eerder in het academiegebouw Leiden, georganiseerd door de MNL - Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De schrijvers Joris van Casteren en Auke Hulst spraken over het maakbare paradijs in Slaap zacht Johnny Idaho (Auke Hulst) en Lelystad (Van Casteren). Schrijver/filosoof Frank Albers sprak over zijn boek Caravantis en over de wenselijkheid van Utopisch denken.Joris van Casteren over Lelystad als mislukte Utopie op de tekentafel...

 

Auke Hulst over een Utopische staatsvorm waarin alle oneffenheden zijn weggepoetst doordat niemand ontsnapt aan het oog van 'Big Brother'

Over de kracht van de wereld van de verbeelding

Een paar dagen eerder ging de PC Hooftprijs voor essayistiek naar Bas Heijne, uitgereikt in het Haagse letterkundig museum. Hij droeg zijn prijs op aan de wereld van het boek en van de verbeelding - aan allen die hiervoor werken en/of in de bres springen. 


En daarmee werd in deze bijzondere dagen niet alleen herdacht dat Klaus Mann als schrijver in ballingschap een actieve rol speelde in het verzet tegen het nationaal-socialisme - een Utopie over een 'zuivere' samenleving - én een verbod op dromen - maar ging het overal over de kracht van de wereld van de verbeelding. 

Cornald Maas sprak het LaudatioPortrettengalerij in het Haagse Letterkundig museum