Geschiedenis van de VOC met een donker randje...

Bezocht ik in het Nationaal archief Den Haag een bijzondere expositie: "De wereld van de VOC". Een verbijsterende hoeveelheid bijzondere en kostbare documenten uit de 17e en 18e eeuw is bewaard gebleven. De geschiedenis van de VOC  - met grote namen als Piet Hein en Jan Pietersz. Coen - is goed gedocumenteerd. We gingen op "ontdekkingsreis" - heette het op de lagere school. Onvermijdelijk kwamen daarbij de heidenen of "wilden" aan de orde, die als een soort bijvangst toch maar mooi met het christendom te maken kregen...ofwel: de beschaafde wereld.

Af en toe sijpelt deze visie door in de documenten, die dus tot ver in de twintigste eeuw gehandhaafd bleef.  Men deed uitgebreid verslag van de kennismaking met inheemse volkeren, waarbij men er niet voor terugdeinsde om hele dorpen uit te moorden als er werd gevreesd voor rebellie. Het ging immers maar om heidenen met vreemde gewoonten - "goddelozen" - waardoor men zich superieur achtte. Wat mij betreft had deze kant van de VOC geschiedenis in de expositie wat duidelijker naar voren moeten worden gehaald.


Oprichtingsakte van de VOC - 20 maart 1602Het scheepsjournaal van Bontekoe 1622 - 1629
'Aankoopakte' van Manhattan in 1626
Vreemde diersoorten werden getekend en daardoor in kaart gebrachtReconstructie van een Dodo
Factuur uit 1712 voor de aankoop van slaven.... in een dik boekwerk waarin de boekhouding daarvan werd bijgehouden...Het formaliseren, en normaal vinden, van mensenhandel.