Lust, volharding en andere zakenWas er een lezing in de Leidse Universiteitsbibliotheek door Prof. dr. Nicolette Mout over de commissie Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vanaf 1841. Duidelijk werd dat het een degelijk genootschap was, met een calvinistische taakopvatting al mocht de wijn soms rijkelijk vloeien en ontbraken ook sigaren niet. Opmerkelijk: pas in 1970 werden ook vrouwen toegelaten!


Er hoorde een boek bij, dat meteen ten doop werd gehouden!


Weg van het mannenbolwerk, dat lang zo is gebleven binnen universitaire kringen, lokte eerder de herfst naar buiten op een zonnige dag aan zee.