Posts

Posts uit oktober, 2016 weergeven

Lust, volharding en andere zaken

Afbeelding
Was er een lezing in de Leidse Universiteitsbibliotheek door Prof. dr. Nicolette Mout over de commissie Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vanaf 1841. Duidelijk werd dat het een degelijk genootschap was, met een calvinistische taakopvatting al mocht de wijn soms rijkelijk vloeien en ontbraken ook sigaren niet. Opmerkelijk: pas in 1970 werden ook vrouwen toegelaten! Er hoorde een boek bij, dat meteen ten doop werd gehouden! Weg van het mannenbolwerk, dat lang zo is gebleven binnen universitaire kringen, lokte eerder de herfst naar buiten op een zonnige dag aan zee.

Villa des Roses aan het Haagse Voorhout

Afbeelding
Linde uit 1880 op het Malieveld Herfst in Den Haag, waar in oktober in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg Villa des Roses  in zijn geheel werd voorgedragen Lange Voorhout

Waar even voorbij de oever van de Maas religie en het wereldlijke in boeken samenkomen

Afbeelding
Boekhandel Libris Dominicanen in Maastricht: hier treft de kerk het wereldlijke en andersom, of een asiel voor boeken in een tijdsgewricht waarin digitaal lezen aan terrein wint? Maastricht: tevens laatste rustplaats van St. Servaes... In de schatkamer van de St. Servaeskerk