Feuilleton: laatste aflevering - Atropa belladonnaWolfskersProloog: Themanummer Bergense Tijdingen september 2000 - Verzwegen drama in het culturele leven, de villa van Dirk de Luyvere


Beste lezers!

Het culturele leven in Bergen heeft vele hoogtepunten gekend, zoals die rondom onze beroemde inwoner vanaf 1918 tot zijn overlijden in 1976 'Jany' Roland Holst, de "Prins der dichters" over wie van tijd tot tijd nieuwe verhalen opduiken, maar ook dieptepunten. Misschien herinneren sommigen onder u zich de grote uitslaande brand te Bergen in de villa van de componist en musicus Dirk de Luyvere, die daarbij het leven verloor. De villa, die door de brand nagenoeg volledig in de as werd gelegd, vormde lange tijd een zwart, duister gat in Bergen en herinnerde ons keer op keer aan het drama dat zich hier in de nacht van 27 december 1998 afspeelde.

De heer Dirk de Luyvere was in onze gemeenschap een zeer gewaardeerd persoon die jarenlang in de villa huisconcerten organiseerde. De concerten in een intieme ambiance genoten ook buiten Bergen bekendheid. Zijn dood door de brand, waarbij onderzoek uitwees dat hijzelf de aanstichter was, heeft Bergen lang in verslagenheid gedompeld. Want in hem verloren wij een man die veel voor ons dorp heeft betekend. Sommigen meenden dat het verkeersongeval jaren voor dit drama waarbij zijn echtgenote het leven verloor Dirk de Luyvere in een depressie stortte. Hij zou door deze depressie tot zijn daad zijn gekomen. Degenen die dit weerspraken opperden dat hij kort daarvoor de villa had laten renoveren. De brand liet aldus de nodige vragen open.

Integrale openbaarmaking intieme correspondentie

Weinigen zullen weten dat er achter de brand een familiedrama schuilt, waarvan de redactie van Bergense tijdingen de primeur in handen heeft. Onlangs werd er namelijk ten burele een stapel brieven bezorgd uit de jaren 1921-1927, waarvan het blijkens een begeleidend document de uitdrukkelijke wens was van Dirk de Luyvere dat ze openbaargemaakt zouden worden. De redactie heeft daarom besloten een speciale themareeks te wijden aan de integrale briefwisseling, zoals deze nu door ons openbaar wordt gemaakt. Wij spreken daarbij de hoop uit dat het tot dusver verzwegen drama een plaats zal krijgen in de harten van velen die Dirk de Luyvere goed hebben gekend.

Namens de hoofdredactie, Anthony Van Winden - Ter Goes

Atropa belladonnaNawoord: moraal van het verhaal

Beste lezers,

Meer heeft de redactie van Bergense tijdingen niet kunnen doen, dan de openbaarmaking van de correspondentie die is aangetroffen in de nalatenschap van Dirk de Luyvere. Het is opmerkelijk dat zijn grootvader De Luyvere zich gedroeg als een spion die het gevoelige materiaal van de kunsthandelaar in nood Carel Broesschaat uitleverde aan de autoriteiten, terwijl de voormalig rechter zich voordeed als een vertrouwenspersoon. De geschiedenis werpt een smet op het blazoen van de naam De Luyvere. Erger is dat zijn kleinzoon dusdanig in gewetensnood raakte dat hij een onomkeerbaar besluit nam. 

Carel Broesschaat kende De Luyvere nauwelijks toen hij met hem in correspondentie trad. Hij zat in geestelijke nood. Was hij naïef toen hij zijn echtgenote een overdosis van het giftige Wolfskers toediende, of was het een daad van een gespleten persoonlijkheid? We zullen het nooit volledig weten. 

Wees intussen gewaarschuwd beste lezers! U doet er goed aan uw geheimen voor uzelf te houden en geen absolutie te zoeken bij lieden die u als het ware in het voorbijgaan heeft ontmoet.

Anthony Van Winden-Ter Goes

Populaire posts van deze blog

Rumoer in de stad - de tachtigers - Breitner, Israëls, Willem Witsen, de Veth, en.... Willem de Zwart

Een bijzondere brief: Pieter de Zwart

Willem en Pieter de Zwart - gebaande paden en nieuwe wegen: eigenzinnige gebroeders in de kunst