Doorgaan naar hoofdcontent

Een veelzijdige nazomermaand in september

In de septembermaand laat de natuur zich meestal nog even van haar mooie kant zien...augustus is de maand van verzadiging, in september blijft nog even wat in bloei stond of schiet zelfs nog wat door, terwijl  het namiddaglicht lager wordt. Het lijkt of de mensen hierop meebewegen: een nieuw seizoen vangt aan, een nieuwe start...er is goede zin, terwijl er nog niet helemaal afscheid is genomen van de zomer.

Terug van weggeweest begon september voor mij met een boeiend verhaal door Wim Willems in de Haagse Kunstkring over Ru Paré. Henrica Maria (Ru) Paré, geboren in Druten in 1896, maakte naam als schilderes en beeldend kunstenaar in Den Haag, waar het in de eerste decennia van de twintigste eeuw the place to be was wilde je beroemdheden ontmoeten in de kunstenaarsscène aldaar. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de jodenvervolging begon, koos ze vierkant partij. Ze weigerde zich in te laten schrijven bij de cultuurkamer en ging ondergronds. Ze redde de levens van vele joodse kinderen. Wim Willems heeft met zijn biografie een mooi monument voor haar leven en werk bezorgd.


Lichtvoetiger was het bezoek aan Leiden van Peter de Rijk, die onder het pseudoniem Ezra de Haan al heel wat boeken op zijn naam heeft staan. We troffen elkaar in de Hortus, waar we boeken uitwisselden. Een geanimeerde middag waarin mij vooral zijn reisverslag Roemenië bij is gebleven. Door een speciale commissie werd hij daar als laureaat gefêteerd met een uitbundig volksfeest.

nazomerlicht in de Hortus, Chinese tuin


In het Haagse hield oud studiegenoot in Leiden Reggie Baay onder grote belangstelling in Van Stockum zijn boekpresentatie. Leuk dat zo even te zien...er kon geen stoel meer bij...Bibi Dumon Tak ontving in het literatuurmuseum de Theo Thijssenprijs voor jeugdliteratuur, qua prestige het equivalent van de P.C. Hooftprijs. Het was een ontroerende én geanineerde bijeenkomst. Bijzonder was dat er tot besluit een fotocollage met aftiteling van namen was gemaakt van alle vrienden en dierbaren die er volgens Dumon Tak toe hadden bijgedragen dat ze daar stond. Want aldus Dumon Tak: 'zoals een gans tijdens de trek profiteert van de vleugelslag van de anderen door in een V-formatie te vliegen...wordt iets nooit alleen bereikt.' Het maakte nieuwsgierig naar haar werk.

In Leiden ontving Lize Spit door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor haar debuut 'Het smelt'. Er werden die dag vele prijzen uitgereikt, onder meer ook: De Elise Mathilde Essayprijs aan Fien Veldman en de Dr. Wijnaendts Frankenprijs aan Arjen Mulder voor zijn bundel Wat is leven? Queeste van een bioloog. Lize Spit vertegenwoordigt een nieuwe generatie schrijvers - ze hield een betoog over de ontstaansgeschiedenis van het boek, waarbij haar digitale (belevings)wereld duidelijk een rol speelde.

De Bossche beeldend kunstenaar Jan de Bie, met wie ik via zijn echtgenote bevriend raakte, vierde zijn expositie in de z.g. 'Willem Twee' in Den Bosch, een voormalige fabriek, nu cultureel centrum met grote expositieruimtes. Het is een overzichtsexpositie van vroeger, en later werk. Een periode vormden voor De Bie bibliotheken - en het boek - een eindeloze inspiratiebron...veel werk getuigde daar weer van. De expositie is nog tot 28 oktober te bewonderen. Jan de Bie voor zijn muurschildering in het Stedelijk museum Den Bosch


Mijn bezoek aan Den Bosch voerde mij die dag nog naar een verrassing: Museum Slager. Vanaf 1976 wordt hier werk geëxposeerd van acht Bossche schilders uit drie generaties Slager - dat mag bijzonder heten, dat een familie zoveel kunstschilders voortbrengt. Ik was daar vanwege een expositie van spotprenten over (en tijdens) de Eerste Wereldoorlog door Jan Sluijters, (1871-1957), een Bosschenaar van geboorte.Perry Pierik, van uitgeverij Aspekt, was daar aanwezig - de banden met Studiecentrum Eerste Wereldoorlog - die mede initiator was van de expositie - en Aspekt zijn hecht.  Aspekt bezorgt immers sinds jaar en dag de jaarboeken Eerste Wereldoorlog. En zo was er een begroeting binnen een mooi cultureel evenement.


De keizer die België uitbeent

Servië als vermoorde onschuld...

Welkom door de voorzitter van Studiecentrum Eerste Wereldoorlog Mr. E.J.M. RosierPerry Pierik - deze keer gewoon onder het publiek


Jan Sluijters heeft veel mooi werk gemaakt - overal in musea.

En zo is het seizoen nu echt begonnen...


Populaire posts van deze blog

Over de noodzaak van vrijheid - en meer in het Stedelijk & daarbuiten

Revolutie - in Rusland in oktober 1917 - de zogenoemde 'seksuele revolutie' in '68 in Europa - en meer wat zich in en na dat magische jaar voltrok - (niet te vergeten de Franse Revolutie eind achttiende eeuw) - de Beierse Revolutie van 1918 na het vertrek van keizer Wilhelm II - propageert vrijheid, het afwerpen van ketenen. Daar komt dan toch meestal een militante vorm van afgedwongen eenheid voor in de plaats...dat is de paradox van een revolutie...

Aldus beschouwend vanwege een expositie in het Stedelijk met de titel Freedom is recognized necessity. Onder meer voormalige Sovjet propagandamateriaal is te zien...Binnen het spanningsveld tussen vrijheid en gebonden zijn ontstaat vaak kunst. Momenteel loopt er in het Stedelijk in Amsterdam een indrukwekkende expositie van Studio Drift waarin het gaat - voor zover je kan samenvatten waar kunstwerken "over gaan" - over natuur versus cultuur. De technologische ontwikkelingen zijn zó ver gevorderd, dat we veel in de…

Hedwig Pringsheim en Jawlensky

Op 28 februari 1912 noteerde Hedwig Pringsheim in haar dagboek:

Früh Massage, Brief an Mim, von Peter, in die Stadt. Nachmittag erst russische Invasion: die Werefkina, ihr Vetter Jeblenski u. der Tänzer Sacharow mit kleinem Fuss und grossem Maul, die die Sammlung besichtigten. Um 1/2 5 Ablösung durch die spanische Invasion: Urbina, Bunge u. Prof. Garnella y Alda aus Madrid, zu selbem Zweck, dann Tee u. lebhafte Unterhaltung spanisch-französisch-deutsch. Noch spät in die Mauerkircher Str. die Kinder sehr munter angetroffen, zufuss heim. Karten an Katja u. Kaete u. den morgigen Brief an Mim vorgeschrieben. Scene mit den 3 unverschämten Mädchen.

Met Jeblenski wordt de kunstschilder Alexej von Jawlensky bedoeld, (1864-1941), die in 1896 samen met zijn vriendin Marianne von Werefkin vanuit St. Petersburg naar München trok. Hier verwierf hij naam en faam in de kring rond Wassily Kandinsky, later rond Emile Nolde - een groep die zocht naar nieuwe uitdrukkingsvormen voor een nieuwe tijd - weg…

Beelden aan zee

Cynisme uit China en boekenlandschappen van Jan de Bie

Liep er in het Noord Brabants museum een expositie over moderne Chinese kunst uit de zogenoemde Sigg collection. Uli Sigg (1946) is een Zwitserse diplomaat, zakenman en kunstverzamelaar. Vanaf 1979 werkt hij in China, maar ook was hij Zwitsers ambasadeur in Noord-Korea en Mongolië. En dan gaat hij Chinese hedendaagse kunst verzamelen en meer...het levert een mooi panorama op van sommige gedurfde kunst in landen waar nog steeds strenge censuur wordt toegepast op literatuur en beeldende kunst. Veel moet dan ook "tussen de regels" worden gezien...maar er zat ook minder gelaagd werk tussen..


Was ik met de beeldend kunstenaar Jan de Bie die "thuis" is in het Noord Brabants museum. Hij heeft er een permanente expositie in de vorm van een muurschildering uit 2013 in een doorloopzaaltje. Een voorrecht om daar opnieuw weer even met hem te staan.Jan de Bie had een periode een fascinatie voor historische bibliotheken, "boekenlandschappen" - hij maakte etsen van on…

Een mooi schrijversfeest

Tijdens het jaarlijkse internationale festival Winternachten in Den Haag, worden alweer bijna tien jaar op rij in deze vorm ter afsluiting de Jan Campertprijzen uitgereikt. (De prijzen zelf bestaan dit jaar 70 jaar) Mooie prijzen, waaronder een oeuvreprijs.  Het is ook weer traditiegetrouw een mooi schrijversfeest waarin schrijvers en boeken als het ware worden gevierd, maar dit niet zonder stil te staan bij de stand van zaken in de Nederlandse letteren.

Foto: Schrijver en literair criticus Arie Storm opende de middag


 Aad Meinderts 
Dit jaar was het Arie Storm die zijn licht liet schijnen op het huidige literaire landschap. Zijn boodschap was niet optimistisch gekleurd. Volgens hem verkeert de literatuur "in een crisis", mede doordat lezen en schrijven aan consumentisme ten onder dreigt te gaan...waarbij we moeten denken aan de invloed van social media en ander digitaal gebruiksgemak. Er zit, om kort te gaan, volgens Storm teveel kaf tussen het koren.

Niet uit het veld gesl…